Inženýrské sítě a přípojky

Inženýrské sítě a přípojky

Optické, telekomunikační, elektrické, vodovodní, kanalizační i plynové sítě a přípojky. Výstavba a servis inženýrských sítí na klíč.

Inženýrské sítě a přípojky

Inženýrské sítě a přípojky na klíč

Realizujeme pro vás inženýrské sítě na klíč. Provádíme výstavbu a servis optických, telekomunikačních, elektro, vodovodních, kanalizačních a plynových sítí. Dále realizujeme vodovodní, kanalizační, plynové a elektro přípojky jak ke komerčním, tak i k soukromým subjektům.

Spolupráce s námi je takřka bez starostí: Převezmeme od vás (investora) projektovou dokumentaci (PD), zastoupíme vás při jednání na úřadech, vyřídíme zvláštní užívání komunikace (ZUK) a dopravně inženýrské opatření (DIO). Vypracujeme projekt přechodné úpravy dopravního značení vč. schválení na příslušném odboru dopravy a vydání stanovení. Zajistíme geodetické vytýčení stavby i její zaměření, včetně geometrických plánu. Vypracujeme dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Vyřídíme poplatky za zábory veřejného prostranství (VP). Postaráme se o tlakové zkoušky, revize, statické nebo dynamické zátěžové zkoušky povrchů i kamerové zkoušky.

Jednou větou – vše podstatné vyřešíme za vás.

Realizujeme a servisujeme

  • Vodovodní, kanalizační a plynové sítě
  • Optické sítě – realizujeme s použitím bezvýkopové technologie neboli řízeného protlaku. V místech, kde to není možné, využíváme klasické ruční nebo strojní kopání. Do protlaků pokládáme a zatahujeme HDPE chráničky i svazky mikrotrubiček s následnou kalibrací a tlakovou zkouškou. Provádíme záfuky optických kabelů či optických vláken, metalických kabelů a mikrotrubiček.
  • Telekomunikační sítě – realizujeme zemní práce spojené s výstavbou a servisem mobilních sítí. S výstavbou a servisem GSM sítí máme více než 20 let zkušeností nejen z České republiky, ale také z Belgie a Německa.
  • Elektro sítě – staráme se o výstavbu a servis elektro sítí nízkého (NN) i vysokého napětí (VN).
Mám zájem

Sjednejte si konzultaci

Rádi Vám nabídneme naše služby nebo jen poradíme. Společně najdeme optimální řešení pro Váš projekt.

Reference

Projekty, které jsme úspěšně dokončili

  • OVANET a.s. – Výstavba a servis optických sítí
  • HZS Hlučín – Výstavba ČOV + Výstavba zpevněné plochy a dodání rozvaděče se zapojením DA (diesel agregátu) záložní zdroj pro Hasiče
  • Vegacom a.s. – Výstavba telekomunikačních sítí
  • CETIN a.s. – Výstavba a servis telekomunikačních sítí
  • Veřejné zakázky měst Ostrava, Opava