Řízené a neřízené protlaky

Řízené a neřízené protlaky

Realizujeme rychle, až 350bm/den dle projektu a třídy zeminy. Odborné provedení s minimem zásahů okolních ploch.

Řízené a neřízené protlaky

Služby bezvýkopových technologií

Řízené protlaky

Řízené protlaky spadají mezi nejpreciznější bezvýkopové technologie. Jejich hlavní výhodou je rychlost provedení a minimální zásahy do okolních zpevněných, travnatých a ostatních ploch (např. pozemních komunikací a staveb, tunelů, vodních ploch, stromů a skal atd.). Provádí se pomocí speciálních strojních technologií a jsou vhodné všude tam, kde není možné ruční nebo strojové kopání za pomoci bagrů a běžné techniky. Velkou výhodou řízených protlaků jsou také řádově nižší celkové náklady, neboť oproti klasické stavbě nedochází k výraznému narušení a omezení okolního prostředí ani života v něm.

U řízených i neřízených protlaků umíme investorovi poradit a navrhnout stavební připravenost k protlakům včetně toho, jak co nejlépe, nejrychleji a nejefektivněji daný projekt provézt. Pro měření využíváme nejmodernější zařízení na trhu F5+ od americké firmy DigiTrak, s nímž dokážeme měřit pod kolejištěm, železobetonovými panely, pod trakčním vedením a všude tam, kde vznikají silné interference. Cenovou nabídku sestavujeme vždy individuálně a odvíjí se se od podmínek a požadavků projektu a třídy zeminy. Kalkulace probíhá dle průměru zatahované chráničky, počtu, délky a také podle třídy horniny 1-4 nebo 5-7.

 • Jsme schopni realizovat zakázky rychle a to až 350bm za den.
 • Délka řízeného protlaku od 4m do 250m.
 • Průměr vtahovaného potrubí, plastového PE, od 32mm-500mm.
 • Umíme vtahovat i ocelové potrubí do průměru 500mm.

Neřízené protlaky

Neřízené protlaky realizujeme všude tam, kde není možné postavit stroj na řízený protlak. Obvykle s jedná o malé projekty, u kterých jsme schopni, s ohledem na třídu horniny, udělat neřízený protlak až do délky 12m a následné vtažení plastové chráničky PE v šířce od 32mm do 110mm. Neřízené protlaky provádíme zemní raketou, která je poháněna stlačeným vzduchem z mobilního kompresoru.

 • Délka neřízeného protlaku od 1m do 12m.
 • Průměr vtahovaného potrubí, plastového PE, od 32mm-110mm.

Jak to funguje?

Rozdíl mezi řízeným a neřízeným protlakem spočívá především v tom, jak se pohybují vrtné tyče při vedení pod překážkou. V případě řízeného protlaku se používá řídící jednotka a řídící hlava, které umožňují precizní vedení vrtné tyče přesně podle plánu a minimální odchylkou od zamýšlené trasy. Pilotní tunel, který je vytvořen během procesu řízeného protlaku, slouží jako přesný průvodce pro vtahované potrubí či chráničku a je uloženo přesně tam, kde má být umístěno.

V případě neřízeného protlaku se používá hydraulický lis, pneumatické kladivo nebo zemní raketa, které posouvají vrtnou tyč přesně tak, jak je umístěna v jámě na jednom konci překážky. V tomto případě se vrtná tyč může mírně naklánět nebo odchýlit od zamýšlené trasy, protože neexistuje žádný průvodce, který by vrtnou tyč vedl přesně podle plánu. Proto se neřízený protlak používá spíše při menších překážkách a kratších vzdálenostech, kdy je možné akceptovat určitou míru odchylek.

Mám zájem

Sjednejte si konzultaci

Rádi Vám nabídneme naše služby nebo jen poradíme. Společně najdeme optimální řešení pro Váš projekt.

Reference

Projekty, které jsme úspěšně dokončili

 • OVANET a.s. – Výstavba a servis optických sítí
 • HZS Hlučín – Výstavba ČOV + Výstavba zpevněné plochy a dodání rozvaděče se zapojením DA (diesel agregátu) záložní zdroj pro Hasiče
 • Vegacom a.s. – Výstavba telekomunikačních sítí
 • CETIN a.s. – Výstavba a servis telekomunikačních sítí
 • Veřejné zakázky měst Ostrava, Opava